find

find

find . -name libc.b : o an bulunulan dizin içinde libc.b dosyasını yerini bulur. 

find . -name '*ibc*' : o an bulunulan dizin icinde, icinde ibc olan dosyalari ve dizinleri bulur. bunların icinde libc.b dosyasi da olacaktir. 

find . -iname '*ibc*' : yukardaki -name argumanindan farkli olarak aramayi case sensitive yapmaz, case insensitive yapar.

find . -iname ‘*.exe’ : case insensitive sekilde uzantisi exe olan dosyalari bulur.

find -maxdepth 1 -not -iname "MyCProgram.c" : ismi MyCProgram.c olmayanlari getirir. 

find . -type f -exec ls -s {} \; | sort -n -r | head -5 : en büyük 5 dosyayi getirir. 

find . -not -empty -type f -exec ls -s {} \; | sort -n | head -5 : en kücük 5 dosyayi getirir. 

find ~ -size +100M : 100Mbyte’dan büyük dosyalari getirir.