lcd kod degisimi

bir takograf projesinde (lcd kodlari icin) kullanilmak uzere yazildi.

muhtemelen kimsenin de isine yaramayacaktir.

dil : c

// ##################################################################
// author : yasin tasan
// date : 12.10.2012
// brief : lcd karakter kodlari ureten GLCD Font Creator isimli
// programın urettigi kodlari, proje ihtiyacına gore 
// olan 9x14 pixellik boyutlara cevirir.
// ##################################################################

#include "stdafx.h"
#define SIZE 359

unsigned char TransferAndWrite(unsigned char *temp_stack, unsigned char size);

int main()
{
  unsigned char stack[55];
  unsigned char temp_lcd[16][16];
  unsigned char characters[96][329];
  unsigned char char_2_stack[2];
  unsigned char lcd[14][2];
  unsigned char stack_lcd[14][2];
  char line[SIZE];
  unsigned int i;
  char test = 0 ;
  unsigned int line_number = 0;

  FILE *output_file_pointer;
  FILE *input_file_pointer;

  // output dosyasi varsa sil
  system("erase lcd_code_output.txt");

  // karakterlerin hepsini dosyadan oku
  fopen_s(&input_file_pointer,"lcd_code_input.txt","r");

  while ( fgets (line , SIZE , input_file_pointer) != NULL) { 
    line_number++;
    if ((line[8] == '0') && line[9] == 'x') {    
      for (int i = 0; i < 0x37; i++) {
        char_2_stack[0] = line[i+10+i*5];
        char_2_stack[1] = line[i+10+i*5+1];
        // okunan character'leri decimal degere cevir 
        if (char_2_stack[0] >= 48 && char_2_stack[0] <= 57 ) // 0-9 araligi cevirisi
          char_2_stack[0] = char_2_stack[0] - 48;
        if (char_2_stack[1] >= 48 && char_2_stack[1] <= 57 ) // 0-9 araligi cevirisi
          char_2_stack[1] = char_2_stack[1] - 48;
        if (char_2_stack[0] >= 65 && char_2_stack[0] <= 70 ) // A-F araligi cevirisi
          char_2_stack[0] = char_2_stack[0] - 55;
        if (char_2_stack[1] >= 65 && char_2_stack[1] <= 70 ) // A-F araligi cevirisi
          char_2_stack[1] = char_2_stack[1] - 55;
        // cevrilen character'leri stack'e aktar
        stack[i] = char_2_stack[0]*16 + char_2_stack[1];
      }
      TransferAndWrite(stack, 55);
      if (line_number == 108)
        break;
      for (int i = 0; i < SIZE; i++)
        line[i] = 0 ;
    }
  }

  fclose( input_file_pointer );

  return 0;  
}

unsigned char TransferAndWrite(unsigned char *temp_stack, unsigned char size)
{
  unsigned char lcd[14][2];
  unsigned char temp_lcd[16][16];
  unsigned char stack[55];
  FILE *output_file_pointer;
  for (int i = 0; i < size; i++)
    stack[i] = temp_stack[i];

  // cikti matrixini temizle
  for (int i = 0; i < 14; i++) {
    for (int j = 0; j < 2; j++)
      lcd[i][j] = 0;
  }

  // ilk 8 satir
  for (int j = 0; j < 8; j++) {
    // 1. satir
    for (int i = 0; i < 16; i++)
      temp_lcd[j][i] = stack[i*3+1] & 0x01;

    // 2. satir icin shift 
    for (int i = 0; i < 16; i++)
      stack[i*3+1] = stack[i*3+1] >> 1;
  }

  // sonraki 8 satir
  for (int j = 8; j < 16; j++) {
    // 1. satir
    for (int i = 0; i < 16; i++)
      temp_lcd[j][i] = stack[i*3+2] & 0x01; 

    // 2. satir icin shift 
    for (int i = 0; i < 16; i++)
      stack[i*3+2] = stack[i*3+2] >> 1;
  }

  // temp_lcd'den lcd'ye aktarma isi icin shift islemleri 
  for (int j = 0; j < 14; j++) {
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
      temp_lcd[j][i] = temp_lcd[j][i] << (7-i);
      lcd[j][0] |= temp_lcd[j][i];
    }
    for (int i = 8; i < 16; i++) {
      temp_lcd[j][i] = temp_lcd[j][i] << (15-i);
      lcd[j][1] |= temp_lcd[j][i];
    }
  }

  // ciktiyi dosyaya yazma
  fopen_s(&output_file_pointer,"lcd_code_output.txt","a");
  fprintf(output_file_pointer, "{");
  printf("{");

  for (int i = 0; i < 14; i++) { 
    //deger 0 oldugunda yanina 1 tane 0 daha eklemek icin
    if (lcd[i][0] <= 15) {
      fprintf(output_file_pointer, "0x0%x", lcd[i][0]);
      printf("0x0%x", lcd[i][0]);
    } else {
      fprintf(output_file_pointer, "0x%x", lcd[i][0]);
      printf("0x%x", lcd[i][0]);
    }

    //deger 0 oldugunda yanina 1 tane 0 daha eklemek icin
    if (i != 13) { // sonuncu elemana gelmedigi surece en sona virgul koy    
      if (lcd[i][1] <= 15) {
        fprintf(output_file_pointer, "0%x,", lcd[i][1]);
        printf("0%x,", lcd[i][1]);
      }
      else {
        fprintf(output_file_pointer, "%x,", lcd[i][1]);
        printf("%x,", lcd[i][1]);
      } 
    }
    else { // sonuncu elemana geldiginde en sona virgul koyma
      if (lcd[i][1] <= 15) {
        fprintf(output_file_pointer, "0%x", lcd[i][1]);
        printf("0%x", lcd[i][1]);
      }
      else {
        fprintf(output_file_pointer, "%x", lcd[i][1]);
        printf("%x", lcd[i][1]);
      } 
    }
  }

  fprintf(output_file_pointer, "},");
  printf("},");

  fprintf(output_file_pointer, "\n");
  printf("\n");

  fclose( output_file_pointer );
  return 0;
}