matlab notlari

nextpow2(L) :

2’nin kuvvet katları içinden L sayına en yakın olana ulaşmayı sağlayan kuvveti verir. Mesela L=5 ise sonuç 3 olur çünkü 2’nin 5’e en yakın kuvvet katı 8’dir ve 2^3 = 8’dir.


randn(n) fonksiyonu: Normally distributed random numbers

Fs = 1000;          % Sampling frequency
T = 1/Fs;           % Sample time
L = 1000;           % Length of signal
t = (0:L-1)*T;        % Time vector
y = randn(size(t));         % random noise

Yukarıdaki rand() fonksiyonu random noise uretir. Bu istenirse başka sinyallerin üzerine bindirilebilir. asagidaki gibi:

x = sin(2*pi*f*t);
y = x + 2*randn(size(t));

plot etmek istediğimiz veriler 2 eksenden de bilgi içeriyorsa aşağıdaki kullanılır.

plot(a_arizali_tuner,b_arizali_tuner,'b+',a_saglam_tuner,b_saglam_tuner,'r+')

‘b+’a kadar olan 2 adet veri ile a_arizali_tuner bilgisi yatay eksene, b_arizali_tuner bilgisi dikey eksene yerleştirilir. aynı şekilde ‘r+’a kadar olan 2 adet veri ile a_saglam_tuner bilgisi yatak eksene, b_saglam_tuner bilgisi dikey eksene yerleştirilir.

sonuç olarak aşağıdaki grafik çıkar

asd