while(0) kullanimi

goto kullanımından kacınmak için kullanılabilir.

goto label kullanımı:

int fun() {
  if (condition1= true)
    Goto Label;
  if (condition2= true)
    Goto Label;
  if (condition2= true)
    Goto Label;
  Label:
}

goto kullanmamak için kullanılan while(0) kullanımı:

int fun()int fun(){
  do{
    if (condition1= true)
      break;
    if (condition2= true)
      break;
    if (condition3= true)
      break;
  } while(0);
  return 1;
}

1 döngü ile error check edileceginde, iç içe if döngülerinden kacınmak istenirse:

do {
  if (error) {
    break;
  }
  if (error) {
    break;
  }
} while (0);