drop out gerilimi

dropout gerilimi 2V olan bir regulator için
cikis geriliminin 5 V olması icin input geriliminin 7V olmasi gerekir.

bununla ilgili olabilecek rail to rail kavrami.