machine rating

machine rating

bir makinanın güvenli ve normal sartlar altında calısması için gerekli olan güce veya enerjiye denir. kVA ve MVA ile değerlendirilir.

şimdi 2 ayrı makine düsünelim.

  • A makinası : 2 birim voltage degerinde calıssın.
  • B makinası : 1 birim voltage degerinde calıssın.
  • A makinası : 2 birim sarım sayısına sahip olsun.
  • B makinası : 1 birim sarım sayısına sahip olsun.

makinalar aynı boyutta olsun. bu yüzden;

  • A makinası : 2 birim uzunlukta tele sahipken, telinin kesit alanı 1 birimdir.
  • B makinası : 1 birim uzunlukta tele sahipken, telinin kesit alanı 2 birimdir.

bu yüzden de;

  • A makinası : 4 birim dirence sahiptir.
  • B makinası : 1 birim dirence sahiptir.

ayrıca ısı kaybının I² * R olmasından dolayı;

  • A makinası : 1 birim akıma sahiptir.
  • B makinası : 2 birim akıma sahiptir.

yani A makinasının voltajı 2 birimken akımı 1 birim; B makinasının voltajı 1 birimken akımı 2 birim cıktı. yani 2’sinin kVA degerleri aynı cıktı. demek ki makinalarla ilgili hesaplanan kVA ve MVA degerleri makinaların fiziksel büyüklüklerine baglıdır; akım ve gerilim degerlerine değil.