voltage follower

ayni zamanda “voltage buffer” da denir.

girise uygulanan gerilimi aynen cıkısa veriyor. bir tampon devresi.

image001

image002

ltspice grafiginde Vin ile Vout üstüste bindiginden 2 gerilim aynı anda görülemiyor. yani aslında Vin ile Vout birbirlerinin aynısı.

!!! grafik mantar olmus !!!

ltspice devresi burada.