dosyadan veri cekme

dil : c

// ###########################################################
// author : yasin tasan
// date : 20.3.2012
// brief : flicker testlerinin sonuc dosyalarindan istenilen
// bolgeden data almak için yazildi.
// su anki hali sadece Pinst için dogru calisir.
// Pst ve Psl sonuclari için duzeltilmesi gerekir.
// ###########################################################
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
  FILE *read_file_pointer;
  FILE *write_file_pointer;
  char SIZE = 100; // okunan satirlarin tutuldugu array size'i
  char read_file_name[] = "test_log_converted_2010_1.txt";
  char write_file_name[] = "result.txt";
  char array[SIZE];
  char value[10];
  char i;
  char control_string[] = " ";
  char control_value = 0;
  char complete_array_flag = 0;
  char line_number = 0;
  char target_line_number = 0;
  memset (array, NULL, sizeof(array));
  memset (value, NULL, sizeof(value));
  read_file_pointer = fopen(read_file_name, "r");

  while ( fgets (array , SIZE , read_file_pointer) != NULL) {
    line_number++;
    if (line_number == 16){
      for(i=0; i<3; i++){
        control_value = strcspn (array, control_string) + 1;
        memset(array,'-', control_value);
      }
      for(i=0; i<SIZE; i++){
        if(array[control_value+i] == ','){
          break;
        }
        value[i]=array[control_value+i];
      }
      complete_array_flag = 1;
      if (complete_array_flag = 1){
        break;
      }
    }
  }
  fclose(read_file_pointer);
  write_file_pointer = fopen(write_file_name, "w");
  fputs(value, write_file_pointer);
  fclose(write_file_pointer);
  return 0;
}